Aplikácie

zeleznica_1

Geodézia

Začnite pracovať na novej vlne geodézie. Pozrite sa, čo vám prinášajú drony ako geodétovi a ich možnosti nasadenia pri každodennej práci.

gis_foto

GIS

Drony v súčasnosti pomáhajú tvorcom GIS pracovať omnoho efektívnejšie a vytvárať tak veľmi presné a aktuálne rastrové údaje za veľmi krátky čas.

multispectral_1

Poľnohospodárstvo

V súčasnosti sú hnacou silou precízneho poľnohospodárstva nové technológie medzi ktoré môžme na popredné priečky zaradiť využívanie dronov. Viete ako ich môžte využiť aj pri obhospodarovaní vašej pôdy?

bana

Ťažba nerastných surovín

Technológie bezpilotných lietadiel prinášajú skutočné a merateľné prínosy pre povrchové lomy. Ich využívanie prináša vyššiu bezpečnosť práce a zároveň zvyšuje rýchlosť a množstvo získaných údajov.

nature

Ochrana prírody

Drony sa stali neoddeliteľnou súčasťou aj pri ochrane a zachovaní životného prostredia – vedcom a výskumníkom pomáhajú pri sčítavaní počtu voľne žijúcich zvierat, analýze ľadovcov, erózii pôdy. Poskytujú tak rýchle, aktuálne a cenovo dostupné výstupy leteckej fotogrametrie.

solar_panel

Inšpekčné práce

Veľkou výhodou pri využití dronov je aj vertikálny a stabilný let. Preto sa koptéry používajú pri inšpekčných prácach – kontrola mostových konštrukcií a pilierov, elektrických stĺpov alebo solárnych kolektorov. Bezpečná práca a jednoduché ovládanie so sebou prináša vždy aktuálne a presné údaje.