Geodézia

kolo

Získajte presné údaje rýchlo a pohodlne

eBee
Netrápte sa meraním bodov v ťažkom teréne

Existuje niekoľko dôvodov prečo v súčasnosti geodeti používajú na svoju prácu aj drony od spoločnosti senseFly. Pri používaní drona sa značne znižuje čas strávený samotným zberom údajov. Snímkovým letom získate cenné letecké snímky s rozlíšením až 1.5 cm/pixel, čo vám prinesie veľkú informačnú a dokumentačnú hodnotu.

Menej času v teréne, viac výsledkov

S modelom eBee RTK a eBee Plus RTK/PPK ušetríte ešte viac času. Tieto systémy sú vybavené GNSS/RTK prijímačmi, schopné prijímať korekčné údaje Skpos alebo údaje z referenčnej stanice s absolútnou presnosťou 3 cm bez potreby merať akékoľvek vlícovacie body.

Geodézia 360

 Jeden let, množstvo údajov

Uskutočnením letu získate veľké množstvo údajov, ktoré následne spracujete v kancelárii. Investovaný čas určite oceníte, nakoľko čas strávený v teréne oproti klasickému meraniu s GNSS roverom je neporovnateľný. To čo ste niekedy mapovali týždeň, stihnete z dronom senseFly zmapovať za jeden deň. V neposlednom rade, menej času terénnych prác znamená že riziko úrazu pri meraní je minimalizované, najmä ak by ste mali merať v povrchových lomoch, nestabilných svahoch alebo na rýchlostných komunikáciách. Stačí si vybrať bezpečné miesto pre vzlet a pristátie eBee.

SenseFly ponúka kompletné riešenie pre celý proces – od prípravy letu až po spracovanie údajov v kancelárii – geodézia 360.

PDF

Pýtate sa prečo používať senseFly drony ?

 

Pri samotnom lietaní to nekončí. Zakúpením dronu senseFly pre vaše geodetické práce získate nenahraditeľného pomocníka do týmu a stane sa obľúbeným hneď od začiatku. Či budete spracovávať výškopisné alebo polohopisné merania, mapovať železničné trate, športové areály, vytyčovať parcely alebo dokumentovať stav korýt vodných tokov, senseFly bude vždy pripravený plniť vaše požiadavky na profesionálnej úrovni.

Pracovný postup pri použití dronov senseFly - Geodézia

 • Výber / Načítanie základnej mapy
 • Označenie plochy snímkovania (obdĺžnik / polygón)
 • Nastavenie požadovaného  GSD (priestorové rozlíšenie snímky) (napr. 5 cm / pixel)
  • Výška letu je nastavená automaticky po zadaní GSD (napríklad 5 cm / pixel = výška letu 162 m s použitím štandardného fotoaparátu eBee  Sony WX)
  • Táto výška určuje maximálne možné pokrytie územia pri jednom lete
  • Automatické definovanie letových línií a bodov snímania
 • Nastavenie pozdĺžneho a priečneho prekrytu snímok
 • Určenie bezpečného miesta pre prístátie
 • Zameranie vlícovacích bodov pomocou GNSS prijímača
 • Pri použití eBee RTK alebo eBee Plus RTK/PPK nie je potrebné merať žiadne vlícovacie body pri zachovaní rovnakej presnosti
 • Optimálna veľkosť a tvar vlícovacích bodov záleží od výšky letu a výsledného priestorového rozlíšenia snímok
 • Automatizovaný let
 • Kontrola priebehu letu / zmena letového plánu prostredníctvom softvéru eMotion
 • Automatizované pristátie podľa predtým definovaného miesta pristátia
 • Z bezpečnostného dôvodu je vždy možné vstúpiť do procesu lietania a aktivovať bezpečnostné prvky s ovládaním lietadla
 • V drone je vložená pamäťová karta na ktorej sú uložené vyhotovené letecké snímky a lokalizačný súbor log (bbx. súbor)
 • Počas exportu snímok je každnej snímke priradená poloha
 • Vytvorenie správy o kvalite snímky priamo na mieste snímkovania za účelom overenia kvality a prekrytia snímok
 • Spracovanie nasnímaných leteckých snímok vo fotogrametrickom softvéri
 • Vytvorenie ortofotomozaiky / 3D modelu s absolútnou presnosťou 1 – 3 násobok priestorového rozlíšenia snímok
 • Tvorba zlomových hrán, referenčných bodov, digitálnych výškových modelov a vrstevníc
 • Výpočet a analýza objemov a zásob
 • Export výsledkov v rôznych formátoch (GeoTiff, obj, dxf, shape file, LAS, KML tiles a iné) pre ďalšie softvérové balíky určené na spracovanie
 • Vytvorenie záverečnej správy na prezentáciu alebo ďalšie spracovanie výsledkov