Ochrana prírody

kolo_3

Ochráňujme nášu prírodu prostredníctvom presných leteckých snímok

ZP_RTK
Výhody dronov pri ochrane prírody

 

Drony v súčasnosti vyhovujú veľkému množstvu aplikácií pre ochranu a zachovanie životného prostredia – ponúkajú rýchle a efektívne vyhotovenie leteckých snímok len prostredníctvom jedného letu.

Z leteckých snímok je možné sledovať erózie, topenie a posun ľadovcov, počítanie zvery a sledovanie druhovej štruktúry a mnoho iných aplikácií kde drony senseFly pomáhajú pri ochrane, zachovaní a štúdiju prírody.

Existuje mnoho dôvodov prečo sa vedci a výskumníci z oblasti životného prostredia spoliehajú v mnohých aplikáciách na drony senseFly namiesto konvenčných GPS zariadení alebo pilotovaných lietadiel. Medzi najväčšie výhody patrí najmä:

 

Flexibilita

Snímkový let s dronom je možné uskutočniť takmer za každých poveternostných podmienok rýchlo a jednoducho, v porovnaní s pilotovanými lietadlami kde sú náklady na let podstatne vyššie alebo čakať na snímky zo satelitov, ktoré nie sú vždy dostupné.

 

Aktuálnosť

S dronmi získate za veľmi krátku dobu aktuálne snímky s vysokým rozlíšením, čo je veľká výhoda pri projektoch kde je potrebná permanentná aktualizácia jedného alebo viacerých oblastí v krátkych časových intervaloch. Jeden krát nastavený letový plán je môžné použiť toľko krát koľko budete potrebovať.

 

Efektivita

Na rozdiel od tradičných geodetických prác, ktoré majú svoje obmedzenia napríklad pod vegetačným krytom alebo medzi skalnými bralami, je použitie dronov veľmi efektívne, jednoduché a vyžaduje minimum personálu.

 

Hospodárnosť

Pri pravidelnom monitorovaní rovnakých území s dronmi je cena za jednotlivé projekty nižšia ako pri konvenčných metódach leteckého snímkovania. Vaša investícia do senseFly dronov sa vám zaručene vráti do niekoľkých mesiacov.

 

Diskrétnosť

Malý, ľahký a tichý dron s pevnou konštrukciou krídel s vtáčím tvarom tela, vám zaručí že zver v prírode si dron ani nevšimne a vy sa môžete plne venovať vaším projektom.

Kvadrokoptéry s vertikálnym spôsobom vzletu sú najvhodnejšie pre monitorovanie a mapovanie menších území alebo pri sledovaní vertikálnych objektov ako sú skalné bralá, vysoké stromy, hniezdiská vtákov, čo umožňuje operátorom vzlietnuť aj z miest kde by to z lietadlom nebolo možné. Taktiež je možné vyhotoviť video záznam a reagovať na aktuálny stav čo najrýchlejšie. Zatiaľ čo lietadlá s pevnou konštrukciou je možné zmapovať veľké plochy počas jedného letu.

Senzory pre každý projekt

img-cameras-enviro

Použitie rôznych druhov senzorov záleží najmä na vašich potrebách pre realizovaný projekt. Môžete si prezrieť najbežnejšie používané senzory v dronoch:

RGB kamery (obrázok vľavo)

Rovnaký senzor aký máte vo vašom mobilnom telefóne dokáže snímať vo viditeľnom spektre (červená, zelená, modrá). Snímky z RGB senzora vám umožnia spracovať ortofotosnímky a digitálne výškové modely. RGB senzory použijete napríklad pre monitorovanie erózií alebo meranie objemov hromád a iných objektov.

 

NIR (blízky – infračervený, RED (červený) a multispektrálne senzory (obrázok v centre)

Senzory blízkeho infračerveného spektra dokážu pracovať aj vo viditeľnom a aj v neviditeľnom spektre. So snímkami z infračervených senzorov umožňujú počítať vegetačné indexy za účelom vytvorenia aplikačných máp, zhodnotenia zdravotného stavu alebo odhadu biomasy.

 

Termálne senzory (obrázok vpravo)

Termálny senzor senseFly ThermoMap poskytuje komplexnú informáciu kde každému pixelu obrazu je priradená určitá teplota. Informácie o teplote oceníte napríklad pri počítaní korún stromov, zisťovaní miest vzniku a šírenia požiarov, pohybe a migrácií živočíchov, detekcii termálnych prameňov atď.

Príklady aplikácií pre ochranu životného prostredia

 • Počítanie zvery a kŕdľov vtákov
 • Monitorovanie rybárskych lodí
 • Sledovanie pohybu zvierat
 • Kontrola migrácie
 • Posudzovanie hraníc území
 • Manažment biotopov zvery
 • Identifikácia a odstrašovanie pytliakov
 • Prieskumy hniezd dravých vtákov
 • Identifikácia druhov
 • Zisťovanie zdravotného stavu rastlín / analýza stresu
 • Stanovenie vlastnosti a vlhkosti pôd
 • Monitoring pokrytia plochy a rýchlosti rastu
 • Počítanie stromov a rastlín
 • Identifikácia druhov
 • Analýza zdravotného stavu vegetácie
 • Odhad biomasy
 • Sledovanie a odhaľovanie požiarov
 • Hodnotenie následkov po ničivých búrkach
 • Plán výsadby a obhospodarovania
 • Monitoring odlesňovania / ilegálna ťažba / rozširovanie poľnohospodárstva
 • Lesnícke mapovanie
 • Topenie a posun ľadovcov
 • Monitoring erózie pôd a kamenných brál
 • Porovnávanie stavu pred a po (búrkach, zosuvoch pôdy)
 • Degradácia lesov
 • Morfológia
 • Prvky ľadovcov
 • Brehy riek
 • Nestabilné svahy
 • Požiare
 • Horské žľaby a nedostupné oblasti
 • Lavíny
 • Mapovanie a modelovanie riek a potokov
 • Prieskumy riek a potokov
 • Simulácia vodných tokov a vodopádov
 • Kontrola erózií
 • Posúdenie škôd po povodniach
 • Plánovanie protipovodňových opatrení
 • Modelovanie 3D plôch
 • Plánovanie projektov
 • Kontrola a posudzovanie kamenných lavín
 • Detekcia nestabilných plôch a ovplyvnených eróziou
 • Detekcia a sledovanie ilegálnej činnosti
 • Kontrola dodržiavania zákonných nariadení (nadmerný rybolov, nelegálna ťažba dreva, pasenie dobytka, vstup do chránených území a národných parkov)
 • Vytvorenie podkladových máp pre expedície
 • Naplánovanie trasy
 • Modelovanie terénu