Poľnohospodárstvo

kolo_2

Využite naplno výhody presného poľnohospodárstva prostredníctvom dronov senseFly.

agricultur_ebeesq
Nové a presné technológie pre zdravú a bohatú úrodu

 

Tak ako vo všetkých odvetviach, aj v poľnohospodárstve v posledných rokoch drony zohrávajú dôležitú úlohu pri produkcii zdravej a bohatej úrody. Riadenie, kontrola a zber aktuálnych informácii o celej úrode je možné jednoducho vykonať jediným letom s dronom senseFly eBee SQ.

So lietadlami senseFly môžete zachytiť veľmi presné multispektrálne snímky, ktoré dokážu pokryť stovky hektárov počas jedného letu – jednoducho a bez potreby čakať na ideálne poveternostné podmienky. Snímkovací let vám prinesie veľmi presné informácie o tom kde máte sústrediť svoju energiu, aby vaša úroda bola čo najvyššia s menšími investíciami.

S použitím fotogrametrického softvéru vytvoríte ortofotosnímky s vysokým rozlíšením s možnosťou kalkulácie napr. NDVI indexov alebo aplikačné mapy množstva odrazeného slnečného svetla od listov rastlín.

Aplikačná mapa je dôležitým kľúčom k zvýšeniu produkcie, zvýšeniu tržieb a k zníženiu množstva nákladov. Aplikačná mapa poukazuje presne na miesta na poli, ktorým je potrebné venovať vyššiu pozornosť a miesta, kde je ďalšia aplikácia hnojív plytvanie. Celý tento proces šetrí vaše investície a prináša vyššie výnosy.

SenseFly ponúka kompletné riešenie pre celý proces – od prípravy letu až po spracovanie údajov v kancelárii a následné aplikovanie výsledkov – poľnohospodárstvo 360.

PDF

senseFly Poľnohospodárstvo 360
Postup práce snímania prostredníctvom dronu

 

Nižšie uvedený pracovný postup popisuje použitie senseFly dronov pri pestovaní poľnohospodárskych plodín. Tieto informácie väčšinou platia pre bežne pestované plodiny ako pšenica, jačmeň a iné, pričom činnosti uvedené v jednotlivých krokoch sa zvyčajne opakujú v každej fáze rastu.

senseFly-logo_1

Pracovný postup pri použití dronov senseFly - poľnohospodárstvo

Výber senzora (kamery) na prácu
 • RGB (Red / Green / Blue – viditeľné spektrum): vizuálne inšpekcie, výškové modely, počítanie rastlín
 • NIR (blízke – infračervené spektrum): vlastnosti a vlhkosť pôdy, zdravotný stav úrody / analýza stresu, vodný manažment, posudzovanie erózie, počítanie rastlín
 • RE (červené spektrum): analýza zdravotného stavu úrody, počítanie rastlín, vodný manažment
 • multiSPEC4C (multispektrálny): aplikácie oboch spektier NIR a RE, až na počítanie rastlín
 • thermoMAP (termálne infračervené spektrum) – analýza fiziológie rastlín, plánovanie zavlažovania, zhodnotenie rastu, predpoveď produkcie

 

Naplánovanie letu s použitím plánovacieho softvéru
 • Prehľad územia / regiónu na základnej mape
 • Určenie oblasti snímkovania
 • Určenie oblasti vzletu a pristátia
 • Nastavenie výsledného rozlíšenia snímok a prekrytu

 

Voliteľné
 • Odmeranie vlícovacích bodov (GCP)

 

 Let
 • Vzlet dronu z rúk
 • Plne automatizovaný let aj pristátie
 • Kontrola letu / úprava plánu priamo počas letu a bezpečnostné opatrenia počas letu

 

Spracovanie (terén / kancelária)
 • Stiahnutie údajov z dronu a vytvorenie projektu
 • Prvotné spracovanie
 • Generovanie vegetačných indexov napr. NDVI, LAI a iné
 • Voliteľné: Tvorba ortofotosnímok
Analýza
 • Možnosti:
  • Analýza miestnych podmienok (údaje nie je možné zdieľať)
   • Použitie dodávaného softvéru na spracovanie získaných údajov
  • Export údajov do spracovateľského softvéru tretej strany
  • Spoločná analýza
   • Zdieľaj údaje s kolegami / parnermi / cloud
 • Metódy:
  • Vegetačné indexi napr. NDVI, CWSI, LAI a iné
   • Zaznám štruktúr, chlorofylu, a vodného stresu
  • Výškové  / topografické údaje
   • Monitorovanie erózie, návrh odvodnenia a zavlažovacie systémy
  • Manuálna inšpekcia
  • Štatistika a počítanie rastlín
  • Vlhkosť a teplota pôdy
   • Zhodnotenie odvodňovacieho systému, chorôb a odumierania rastlín

 

Prešetrenie
 • Variačné indexy
  • Vzorka rastlín na základe výšky klenby listov, vitality, farby a hustoty
  • Rozvoj eróznych žľabov
  • Pozorovanie poškodenia
  • Štatistické odchýlky a porovnania s inými údajmi
  • Porovnanie suchej pôdy oproti vlhkej pôde
  • Stanovenie približnej polohy a funkcionality odvodňovacích rúrok
Pozorovanie
 • Identifikácia škodcov, chorôb, buriny
 • Zhromaždenie tkanivových testov pre identifikáciu problémov s plodnosťou a s chorobami rastlín
 • Zbieranie pôdnych vzoriek pre riešenie problémov s pôdou, úrodnosťou, pH a problémy so škodcami
 • Vykopanie rastlín, kontrola a identifikácia koreňových sústav, znaky zhutnenia pôdy, hĺbka koreňov, choroby koreňov a ich škodcovia
 • Meranie hĺbky a šírky eróznych kanálov
 • Označenie vizuálnych nedostatkov
 • Počítanie rastlín a určovanie populačných a priestorových problémov
Posúdenie
 • Ohodnotenie vážnosti vplyvu
 • Ohodnotenie závažnosti škôd
 • Identifikácia deficitu úrodnosti, vody a iných
 • Overenie údajov z mapovania
Zhromaždenie údajov
 • Porovnanie pozorovaní a hodnotenie s údajmi z mapovania

 

Plánovanie
 • Vytvorenie plánu výsadby, chemického ošetrovania alebo množstva použitého hnojiva
 • Zlepšenie pôdnych vlastností – návrh a výstavba odvodňovacieho systému, terás, vodných kanálov, ochranných pásiem atď.
 • Presun hospodárskych zvierat
 • Úprava starostlivosti a doby použitia chemických látok
 • Vykonanie potrebných úprav alebo výmena nefunkčných strojov
 • Zmena poľnohospodárskych postupov
 • Obhospodarovanie pôdy – striedanie plodín pri pestovaní, zmena plochy pestovania plodín alebo vyradenie pôdy z produkčnej činnosti
Realizácia
 • Uskutočnenie plánu – odvrátenie nebezpečenstva alebo plán je hospodárne efektívny
 • Neuskutočnenie plánu – bez nebezpečenstva alebo plán nie je hospodárne efektívny