Foto a video

Jediný pohľad z iného uhla je rozhodujúci. Letecké zábery z dronu niekedy stačia, preto ponúkame naším zákazníkom video dokumentáciu či fotografiu záujmového územia, objektu či spoločenskej akcie. Let s dronom prináša pridanú hodnotu nie len v pokročilých výstupoch ale aj jednoduchých fotografiách či video záznamoch, obcí, miest, priemyselných objektov, lesov, lúk, poľnohospodárskych či vodných plôch alebo spoločenských akcií. Použite fotografie na prezentovanie svojej firmy či reagujte na aktuálnu kalamitnú situáciu pri hospodárení v lese pri šírení podkôrneho hmyzu.

Čo vám jednoduché video alebo foto záznam prinesie ?

Foto a video

Aktuálne zábery ktoré oceníte:

 • mestá a obce:
  • prezentovanie moderných samospráv,
  • prelet nad mestom či obcou s dynamickým záznamom videa,
  • video sprievodca mesta alebo obec z vtáčej perspektívy,
  • fotografie z dronu mestských, resp. obecných pozemkov pre ďalší rozvoj,
  • dokumentácia formou fotografii a video záznamu pri plnení projektov,
  • fotografie a video zábery kultúrnych pamiatok, historických budov, kostolov, a iných objektov,
  • video a foto záznam spoločenských akcií,
 •  lesné hospodárstvo a životné prostredie:
  • detekcia a lokalizácia kalamitných plôch,
  • ohnisko a smer šírenia podkôrneho hmyzu,
  • detekcia a počítanie jednotlivých korún stromov,
  • detekcia cudzopasných rastlín,
  • evidencia nelegálne vyťaženého dreva,
  • kontrola obnovy a sadby lesa,
  • prezentačné účely,
  • ochrana a sčítavanie zveri,
 • poľnohospodárstvo
  • kontrola polí pred žatvou,
  • kontrola priebehu žatvy,
  • plašenie vtáctva a lesnej zveri,
  • evidencia krádeží poľnohospodárskych plodín,
 • integrovaný záchranný systém:
  • dokumentácia dopravných nehôd,
  • pomoc a spolupráca pri pátraní a záchrane osôb,
  • záznam rozsahu prírodných katastrof,
  • ochrana majetku,
  • lokalizácia požiarov,
 • reality
  • prezentačné účely,
  • video a foto dokumentácia pred, v priebehu aj po ukončení výstavby obytných, kancelárskych alebo priemyselných budov,
  • fotografie alebo video záznam výstavby ciest, mostov, diaľnic či tunelov,
  • tvorba leteckých 360° panoramatických záberov,
  • implementácia do webového prostredia,
  • jednoduché zdieľanie konečnému zákazníkovi.

 

V akom formáte doručíme video a foto záznam ? 

 • video záznam doručíme podľa vašich požiadaviek vo formáte *.mov s maximálnym rozlíšením až 4K – 3840 × 2160, 30p
 • fotografie podľa požiadaviek vo formáte *.jpg s rozlíšením 4864 × 3648 (4:3) / 5472 × 3648 (3:2)

Naše fotografie

Video a foto záznam z dronu

Máte záujem o video zábery či fotografie z dronu ? Neváhajte nás kontaktovať a dohodneme si spoločné stretnutie.