O nás

Spoločnosť SGS Geosolutions s.r.o. bola založená na jar 2016 ako dcérska spoločnosť SGS Holding a.s. a GEOTRONICS Praha s.r.o. Svojou činnosťou nadväzuje na bohaté skúsenosti v oblasti predaja a servisu geodetickej/GIS techniky na Slovensku a v Českej republike.

SGS Holding a.s. pôsobí na trhu už od roku 1998 a združuje skupinu firiem podnikajúcich v oblasti geodézie a geoinformatiky. Špecializuje sa na predaj geodetických a GIS prístrojov, služieb v oblasti inžinierskej geodézie, katastrálneho mapovania, laserového skenovania a leteckej fotogrametrie pomocou UAS.

GEOTRONICS Praha s.r.o. vznika v roku 1995 a od svojho začiatku až do súčasnosti sa zaoberá predajom, podporou a servisom značkových prístrojov a technológii pre určovanie polohy značky Trimble a Nikon s dôrazom na vysokú odbornosť a profesionalitu poskytovaných služieb.

Spoločnosť SGS Geosolutions s.r.o. sa špecializuje na predaj a servis prístrojov značky replikyhodinky Trimble a senseFly na Slovensku:

  • Prístroje pre geodéziu: totálne stanice, GNSS, nivelačné prístroje, kontrolné jednotky, laserové skenery a softvérové riešenia
  • Prístroje pre GIS: GNSS/GPS terénne počítače, softvérové balíky pre prácu v teréne a kancelárii
  • Príslušenstvo pre geodéziu a GIS
  • Servis a školenia na prístroje Trimble
  • Technická podpora a konzultácie