Softvér Pix4D

Pix4D

Plošné a priestorové digitálne modely, vytvorené len zo snímok

Pix4D

Profesionálny fotogrametrický softvér

Zoznámte sa profesionálnym softvérom Pix4D ktorý sa stane verným pomocníkom pri vašich fotogrametrických projektoch. Vezmite snímky z dronu alebo kompaktného fotoaparátu a vytvorte georeferencované 2D mapy a 3D modely s vysokou presnosťou. Budete pracovať tak s prispôsobiteľnými, aktuálnymi a kompletnými informáciami použiteľnými v širokej škále aplikácií s možnosťou spracovania v ďalších softvéroch.

Pix4Dmapper

Pix4DMapper – Výstupy

3D Bodové mračno

Pri spracovaní snímok získaných pri pohybe dronu alebo lietadla s obmedzenou expozíciou, a krátkou dobou snímania dokážete vytvoriť priestorové mračno bodov s výsledkom porovnateľný s bodmi získaných z laserového skenovania.

Pix4D point cloud
Pix4D DSM

Digitálny model povrchu a digitálny model terénu

Presné, georeferencované výškové modely, pripravené na ďalšie spracovanie v geografických informačných systémoch.

Ortofotomozaika

Generovanie ortofotmozaiek s vysokým rozlíšením so správnou perspektívou z leteckých snímok máte vždy pod kontrolou.

Pix4D Ortofotosnímka
Pix4D meranie objemov

Výpočet objemu

S modulom výpočet objemu, jednoduchým spôsobom zistíte požadovaný objem. Možnosť nastaviť výšku základne pri výpočte spresňuje samotné meranie.

Tvorba vrstevníc

Možnosť vytvoriť vrstevnice zjednoduší topografickú reprezentáciu s následným použitím pri ďalšej práci.

Pix4D vrstevnice
Pix4D 3D textúra

Textúrovaný 3D model

Plná priestorová trojuholníková sieť s reálnou textúrou umožní jednoduchú prezentáciu a zdieľanie vizualizácie vašich výsledkov .

Termálne snímky

Presná rádiometrická mapa zobrazuje hodnotu teploty na každom jednom pixely snímky.

Pix4D termo snímka
Pix4Dfields

Majte pod kontrolou vašu úrodu s Pix4Dfields

Profesionálny poľnohospodársky softvér na spracovanie údajov z dronu. V Pix4Dfields nájdete komplexný nástroj na analýzu vašej drahocennej úrody. Pracujte s informáciami ako je množstvo odrazeného svetla alebo NDVI indexami s použitím RGB a multispektrálnych snímok. Spojte drony s vašou poľnohospodárskou činnosťou a zvýšte kvalitu a množstvo vašej produkcie.

Pix4Dfields – Prehľad

Pix4Dag

Offline alebo Online

Pix4Dfields ponúka počítačové a cloudové spracovanie údajov z viacerých multispektrálnych kamier. Majte vysoké nároky pri vašom obhospodarovaní a Pix4Dfields sa im ochotne prispôsobí.

Indexové mapy (napr. NDVI, NDRE)

Indexové mapy kombinujú informáciu z aplikačnej mapy ktorá priamo alebo nepriamo určuje rozdiel v zdravotnom stave rastlín spôsobené nedostatkom vody, obsahom živín v pôde, zvierat alebo hmyzích škodcov.

Pix4Dag NDVI index
Pix4Dag ortofotosnímka

Spolupráca, správne rozhodovanie

Z predpisových máp pre rôzne aplikácie je možné exportovať výsledky hospodárenia v štandardných formátoch a použiť ich vo vašej poľnohospodárskej technike. Každý bude mať prístup k informáciám ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní o správnom kroku hospodárenia. Zdieľajte informácie o NDVI indexoch s vašimi kolegami a spolupracujte.

Radi by ste videli plánovanie letov a samotné lietanie v teréne? Kontaktujte nás a dohodneme si spoločné stretnutie.