Inšpekcia

Bezpilotné systémy menia spôsob ako sa dá vykonávať pokročilá inšpekcia. Zistite spolu s nami technický stav priemyselných komínov, diaľničných mostov, elektrických vedení, priehradných múrov, vysielačov či skontrolujte kvalitu vykonanej práce. Opakovaná kontrola množstva vyťaženej horniny v lome, či inventarizácia množstva drevnej hmoty či nerastných surovín bude cennou informáciou pre vaše podnikanie. S dronmi zachytíme každý aj ten najmenší detail na základe ktorého ušetríte váš čas a množstvo financií.

Inšpekcia

Inšpekcia prostedníctvom dronov je najjednoduchším spôsobom ako vo veľmi krátkom čase skontrolovať ťažko prístupne územia či objekty:

Čo môžeme pre vás urobiť:

 • vizuálna kontrola technických objektov:
  • betónové mostové piliery,
  • kovové konštrukcie, železničné mosty,
  • priehradné múry, vysielače mobilných operátorov,
  • kontrola fasád, kontrola výškových budov,
  • slnečných kolektorov, veterných turbín,
  • a iných objektov,
 • analýza:
  • kontrola a objemová analýza vyťaženej horniny,
  • inventarizácia uskladnenej drevnej hmoty,
  • inventarizácia sypkých materiálov.

 

Čo môžete od nás očakávať ?

 • foto alebo video záznam letu,
 • spracované výstupy ako ortofotosnímku (*.jpg, *.tif, *.png), 3D textúrovaný model objektu (*.obj, *.3ds, *.wrl),
 • v prípade snímkovania digitálne modely terénu či povrchu (*.tif, *.asc, *.bil, *.xyz, *.kmz),
 • kompletný protokol zo spracovania vo fotogrametrickom softvéri (*.pdf).

Inšpekcia

Zaujala vás inšpekcia s dronmi ? Neváhajte nás kontaktovať a dohodneme si spoločné stretnutie.