Mapovanie

Mapovanie prostredníctvom bezpilotných systémov je pridanou hodnotou k vašej práci. Vysokú informačnú hodnotu získate nie len z leteckých snímok, s veľmi vysokým rozlíšením, ale aj z následne vytvorených digitálnych modelov, povrchu či terénu. Všetky naše drony používajú technológiu RTK/PPK čo zabezpečí, že každá jedna snímka vyhotovená dronom je s vysokou presnosťou 3 až 5 cm. Vo výsledku je možné vo vytvorených výstupoch vyhodnocovať (meranie dĺžok, plôch, tvorba pasportizácie…), identifikovať (snímka z dronu, oproti snímke zo satelitu alebo z klasického snímkovania, má veľmi vysoký detail), a následne sa správne rozhodovať.

Na čo použiť ortofotosnímku z leteckého mapovania ?

Mapovanie

Aktuálne ortofotosnímky s vysokým rozlíšením a ich použitie:

 • mestá a obce:
  • podkladová vrstva do GIS aplikácií samospráv,
  • porovnanie aktuálneho stavu so stavom katastra nehnuteľností,
  • podklad pre územné plánovanie,
  • pozemkové úpravy,
  • jednoduchá identifikácia stavieb,
  • pri tvorbe pasportizácii,
  • kontrola a udržiavanie ciest, chodníkov, mostov, potokov, riek,
  • tvorba podkladovej vrstvy pre inžinierske siete,
  • ortofotosnímka cintorínov pre správu daní,
  • kontrola čiernych stavieb, nelegálnych skládok,
  • podklad pre použitie moderných technológií,
 • lesné hospodárstvo:
  • podklad pre GIS aplikácie pre realizáciu hospodárskych zásahov,
  • aktuálne snímky lesných porastov,
  • vetrovej či snehovej kalamity,
  • ohniská a šírenie podkôrneho hmyzu,
  • snímky manipulačno-expedičných skladov a objektov,
  • snímky na uskladnenie a následne spracovanie drevnej hmoty,
  • snímky lesných ciest, lesníckych objektov,
 • životné prostredie:
  • podklad do mapovacích GIS enviro aplikácii,
  • sledovanie vývoja a stavu bitotopov chránenej fauny,
  • kontrola korýt riek a potokov,
  • šírenie a kontrola škodlivých činiteľov,
  • aktuálne snímky chránených území, pralesov, prírodných pamiatok,
 • poľnohospodárstvo:
  • podklad pre GIS asplikácie používané v poľnohospodárstve,
  • zisťovanie škôd spôsobených zverou,
  • vizuálna kontrola zdravotného stavu pestovaných plodín,
  • plôch priemyselných objektov,
 • priemysel:
  • podklad pre vnútropodnikový GIS,
  • aktuálna snímka priemyselných objektov,
  • pomoc pri plánovaní a realizácií infraštruktúry,
  • inventarizácia uskladnených surovín,
  • realizácia inžinierskych sietí a sieťová analýza,
  • správa majetku, ochrana objektov.

 

Aké výstupy vám vieme poskytnúť:

 • presnú ortofotosnímku v známych súradnicových systémoch podľa požiadaviek vo formáte *.tif, *.jp2, *.pjg, *.png, *.bmp, *.kmz, *.mbtiles, *.sglite,
 • ortofotomapu v určenej mierke,
 • ortofotosnímku s vygenerovanými vrstevnicami s rôznou úrovňou rozlíšenia,
 • digitálny model povrchu (DSM), digitálny model terénu (DTM) vo formáte *.tif, *.asc, *.bil, *.xyz, *.kmz,
 • bodové mračno vo formáte *.obj, *.ply, *.txt, *.las,*.laz,
 • 3D modely vo formáte *.obj, *.3ds, * wrl,
 • celkový report s dosiahnutými presnosťami.

Pozrite si porovnanie ortofotosnímky štátneho leteckého snímkovania s rozlíšením 30 cm/ pix (vľavo) a snímky vyhotovené dronom s rozlíšením 2.0 cm/pix (vpravo).

MapovanieMapovanie

Mapovanie

Máte záujem o mapovanie záujmového územia? Neváhajte nás kontaktovať a dohodneme si spoločné stretnutie.