Monitoring a analýza

Moderné poľnohospodárstvo v súčastnosti je viazané na včasné zásahy a opatrenia.  Je veľmi dôležité operatívne reagovať na situáciu a zdravotný stav, množstvo použitej vlahy, hnojív či zistenie obsahu chlorofylu všetkých pestovaných plodín. S multispektrálnym senzorom umiestneným na drone sa k takýmto informáciám rýchlo a jednoducho dostanete. Ako výsledok uvidíte farebnú snímku, vypočítané vegetačné indexy, aplikačné mapy s popisnými informáciami. Zvýšte úroveň vášho poľnohospodárstva, minimalizujte straty a maximalizujte svoje prijmi z produkcie. Ponúkame vám naše služby na skvalitnenie vašej práce.

Spoločnými silami zvýšime vašu produkciu

Monitoring a analýza

Pár krokov a vaša úroda bude prosperovať:

 1. let s dronom a vyhotovenie multispektrálnych snímok,
 2. spracovanie multispektrálnych snímok,
 3. prieskum a analýza spracovaných údajov,
 4. zapracovanie a implementácia do praxe.

Spoločnými silami zvýšime vašu produkciu a dáme vám k dispozícii dôležité informácie:

 • jedným letom získate 5 rôznych snímok v piatich rôznych spektrách:
  • zelené (GREEN),
  • červené (RED),
  • blízke infračervené (RED EDGE),
  • infračervené (NIR),
  • viditeľné (RGB).

 

 • Spracovaním snímok vytvoríme:
  • farebnú ortofotomozaiku (GeoTIFF),
  • podrobnú hranicu snímaných polí (Shapefile, KML, GeoJSON),
  • indexové vegetačné mapy NDVI, NDRE (GeoTIFF),
  • digitálny model povrchu (GeoTIFF),
  • aplikačné mapy (Shapefile, KML, GeoJSON),
  • popisné informácie (GeoJSON).

Výstupy z multispektrálnej kamery

Monitoring a analýza

Máte záujem o multispektrálne snímky z dronu ? Neváhajte, kontaktujte nás a dohodneme si spoločné stretnutie.