Softvér senseFly eMotion 3

eMotion

Pripraviť let nebolo nikdy jednoduchšie

senseFly eMotion 3

V čom je eMotion 3 taký výnimočný ?

Jednoduché ovládanie, kvalitné výsledky !

Vďaka jednoduchému plánovaniu letových plánov v kombinácii s letovým manažérom, vám eMotion 3 pomôže využiť lietadlo čo najefektívnejšie a minimalizovať tak čas ktorý strávite prípravou a spracovaním leteckých snímok.

Plná podpora 3D prostredia

Plánovací softvér eMotion 3 v celom rozsahu podporuje 3D prostredie a dodáva tak nový rozmer pri riadení bezpilotných lietadiel. 3D prostredie vám uľahčí plánovanie, simuláciu a riadenie letu čím zvýšite výkon vášho zariadenia a súčasne aj kvalitu získaných údajov.

Jeden softvér, všetky senseFly zariadenia

eMotion 3 je jediným profesionálnym softvérom, ktorý podporuje platformu s pevným krídlom a viac-rotorové zariadenia. Spravujte všetky bezpilotné zariadenia od senseFly a využíva všetky dostupné senzory na maximum.

Jednoducho výkonný

So softvérom eMotion 3 budú všetky vaše letecké práce na profesionálnej úrovni a zbierať tak naozaj kvalitné údaje nebude žiadny problém. Použitím tohto softvéru minimalizujete čas ktorý strávite plánovaním letu, predĺžite tak čas potrebný k získaniu a následného spracovania potrebných údajov. Môžete sa tak viac sústrediť na samotné výsledky.

  • Jednoduché naplánovanie možnosti letu podľa požiadaviek – plánovanie rôznych spôsobov letu je základnou funkciou každej automatickej operácie v eMotion 3
  • Podpora naplánovania viacerých letov vám umožní pracovať na úlohách kde je potrebné zachytiť veľké územie – podpora pristátia, výmena batérie a pokračovanie v tej istej úlohe
  • Vloženie aktuálnych údajov o výškovom profile územia – pre presné a bezpečné lety bez kontaktu s terénom
  • Vstavaný letový správca – georeferencovanie a príprava snímok na ďalšie fotogrametrické spracovanie
  • Post-procesing  údajov získaných z eBee Plus, či eBee X.
senseFly eMotion 3

Rôzne možnosti letu pre každý projekt

Vyberte si tú najlepšiu možnosť letu ktorá vyhovuje vaším potrebám. Rovnaký let, viaceré možnosti.

3D Mapovanie3D Mapovanie

Použite na naplánovanie záujmového územia a presného náklonu kamery pri senseFy S.O.D.A 3D. Nastavte základné parametre letovej úlohy s požadovaním rozlíšením snímok a eMotion 3 urobí zvyšok – nastaví automaticky body cesty a jednotlivé línie letu. Tento spôsob snímania je vhodný na tvorbu detailných 3D modelov. Veľkou výhodou je import záujmového územia vo formáte KML (.kml) alebo shapefile (.shp), čo vám ušetrí množstvo času.

Horizontálne mapovanie

Použite na naplánovanie misie možnosť letu horizontálneho mapovania. Kurzorom vyznačíte záujmovú oblasť a nastavíte základné parametre letovej úlohy s požadovaním rozlíšením snímok a eMotion 3 automaticky vygeneruje body cesty a letové čiary kde bude vaše lietadlo lietať. Veľkou výhodou je import záujmového územia vo formáte KML (.kml) alebo shapefile (.shp), čo vám ušetrí množstvo času. Tento typ misie je vhodný na tvorbu ortofotosnímok so senzormi senseFly S.O.D.A., senseFly Aria X.

Koridorové mapovanie

Koridorové mapovanie slúži na jednoduché zmapovanie líniových  objektov ako napr. vodné toky, dopravná sieť, inžinierske siete a iné. Koridorové mapovanie je možné robiť so senseFly S.O.D.A s pomocou koridového kitu.

Trasa

Naplánujte si svoju trasu podľa vašich požiadaviek cez tzv. “Custom road”. Jednoducho si naplánujete let tam kde chcete a vyhnete sa letu ponad nebezpečné alebo zakázané oblasti.

Plná podpora 3D prostredia

Okrem efektívneho plánovania letových plánov v 2D prostredí so sebou prináša eMotion 3 aj 3D prostredie ktoré tento krok ešte zjednoduší hlavne pri plánovaní, simulovaní a riadení letov.

Prečo 3D prostredie? Okrem toho, že 3D prostredie je intuitívne, tento spôsob plánovania so sebou prináša presnejšie plánovanie a vizualizáciu letových línií, čo oceníte najmä v oblastiach s vysokým prevýšením a s vysokými nadmorskými výškami, ako sú vo vysokohorských oblastiach. Letové plány môžete vytvárať aj na základe vašich vlastných máp a digitálnych modelov terénu, vytvárať vlastnú 3D virtuálnu realitu založenú na presných a skutočných georeferencovaných údajoch (obsahujúce digitálne modely terénu z predošlých úloh)

Výsledkom budú bezpečnejšie lety s bezpilotnými lietadlami, vyrovnanejšie lety a v neposlednom rade kvalitné údaje.

senseFly eMotion 3D prostredie
senseFly eMotion

eMotion 3 je komplexné riešene pre všetky drony senseFly

eMmotion 3 predstavuje centrum ktoré budete používať na komunikáciu, prípravu a prístup k spracovaniu vašich projektov. Bezdrôtovo sa pripojte k vášmu senseFly dronu a plánujte lety a konkrétne operácie. Načítajte súbory vo formáte KML alebo shape ktoré definujú záujmové územie. Taktiež môžete exportovať georeferencované snímky z dronu do cloudového riešenia od Pix4D.

Jeden softvér, všetky drony senseFly a maximálny výkon

eMotion 3 umožňuje plánovať, simulovať a riadiť všetky profesionálne drony senseFly: eBee Classic, eBee SQ, eBee Plus, eBee X a eBee Geo.

eMotion 3 taktiež podporuje všetky senseFly senzory, od fotogrametrickej kamery senseFly S.O.D.A až po termálne Duet T či multispektrálny senzor MicaSense RedEdge-MX .

senseFly eMotion kompatibilita
Radi by ste videli plánovanie letov a samotné lietanie v teréne? Kontaktujte nás a dohodneme si spoločné stretnutie.